đà Lạt trong mình là ...

Rừng thông
Muối Muồi ​

Thảnh thơi

Cà phê

Bình yên

Mình sẽ rất biết ơn nếu bạn thích và chia sẻ bài viết này ^^
Liên hệ